ALT Shortcuts – Klávesové zkratky pro Windows

Pokud střídáte několik počítačů nejen u nás, ale i v zahraničí občas se vyskytne problém, jak některý znak na klávesnici co máte zrovna před sebou napsat. Nejjednodušší způsob je ten, že kliknete Start→Spustit a napíšete „charmap“. Další způsob je použít klávesovou zkratku ALT + číslo. Tou lze zapsat prakticky libovolný znak (až na čínské?). Níže následuje tabulka často používaných znaků, jejich HTML entit a klávesových zkratek včetně popisu.

Znak HTML Windows Popis
‘ ALT + 0145 left single quote, levé jednoduché uvozovky
’ ALT + 0146 right single quote, pravé jednoduché uvozovky
‚ ALT + 8218 single low-9 quote, dolní jednoduché uvozovky
“ ALT + 0147 left double quote, levé uvozovky
” ALT + 0148 right double quote, pravé uvozovky
„ ALT + 8222 double low-9 quote, dolní uvozovky
† ALT + 0134 dagger, křížek (značka)
‡ ALT + 0135 double dagger, dvojitý křížek (značka)
… ALT + 0133 horizontal ellipsis, horizontální výpustka
% % ALT + 37 percentages, procenta
‰ ALT + 0137 per mill sign, promile
‹ ALT + 0139 single left-pointing angle quote, levá kulatá závorka
› ALT + 0155 single right-pointing angle quote, pravá kulatá závorka
™ ALT + 0153 trademark sign, ochranná známka
 – – ALT + 0150 en dash, krátká pomlčka
 — — ALT + 0151 em dash, dlouhá pomlčka
    ALT + 0160 nonbreaking space, nedělitelná mezera
¡ ¡ ALT + 0161 inverted exclamation, obrácený vykřičník
¢ ¢ ALT + 0162 cent sign, značka cent
£ £ ALT + 0163 pound sterling, značka libra (Velká Británie)
¤ ¤ ALT + 0164 general currency sign, značka měna
¥ ¥ ALT + 0165 yen sign, značka jen (Japonsko)
€ ALT + 8364 euro sign, euro
∏ ALT + 8719 product sign, celkový součin
∑ ALT + 8721 n-ary summation, celkový součet
− ALT + 8722 minus sign, mínus
√ ALT + 8730 square root, odmocnina
∞ ALT + 8734 infinity, nekonečno
≠ ALT + 8800 not equal to, nerovnost
≡ ALT + 8801 identical to, identita
≤ ALT + 8804 less-than or equal to, menší nebo rovno
≥ ALT + 8805 greater-than or equal to, větší nebo rovno
 ALT + 11 symbol man, symbol muž
  ALT + 12 symbol woman, symbol žena

 ALT + 13 symbol tone, symbol nota
 ALT + 14 symbol tone, symbol nota
 ALT + 15 symbol sun, symbol slunce
♠ ALT + 9824 black spade suit, piky
♣ ALT + 9827 black club suit (shamrock), kříže
♥ ALT + 9829 black heart suit (valentine), srdce
♦ ALT + 9830 black diamond suit, káry
¦ ¦ ALT + 0166 broken vertical bar, přerušený proužek
§ § ALT + 0167 section sign, paragraf
¨ ¨ ALT + 0168 umlaut, přehláska
© © ALT + 0169 copyright, chráněný autorským právem
‹ ALT + 8249 single left-pointing angle quotation mark, levá šipka
› ALT + 8250 single right-pointing angle quotation mark, pravá šipka
« « ALT + 0171 left angle quote, levá dvojitá šipka
» » ALT + 0187 right angle quote, pravá dvojitá šipka
 ALT + 24 up arrow, šipka nahoru
 ALT + 25 down arrow, šipka dolů
 ALT + 26 right arrow, šipka doprava
 ALT + 27 left arrow, šipka doleva
 ALT + 29 left-right arrow, oboustranná šipka
® ® ALT + 0174 registered trademark, obchodní známka
¯ ¯ ALT + 0175 macron accent, nadtržítko
° ° ALT + 0176 degree sign, znak stupně
± ± ALT + 0177 plus or minus, plus nebo minus
² ² ALT + 0178 superscript two, na druhou
¹ ¹ ALT + 0185 superscript one, na třetí
³ ³ ALT + 0179 superscript three, na třetí
´ ´ ALT + 0180 acute accent, ostrý přízvuk
µ µ ALT + 0181 micro sign, znak mikro
¶ ALT + 0182 paragraph sign, znak odstavec
· · ALT + 0183 middle dot, svisle centrovaná tečka
½ ½ ALT + 0189 one-half, polovina
¾ ¾ ALT + 0190 three-fourths, tři čtvrtiny
¿ ¿ ALT + 0191 inverted question mark, obrácený otazník
À À ALT + 0192 uppercase A – grave accent
Á Á ALT + 0193 uppercase A – acute accent
  ALT + 0194 uppercase A – circumflex accent
à à ALT + 0195 uppercase A – tilde
Ä Ä ALT + 0196 uppercase A – umlaut
Å Å ALT + 0197 uppercase A – ring
Æ Æ ALT + 0198 uppercase AE
Ç Ç ALT + 0199 uppercase C – cedilla
È È ALT + 0200 uppercase E – grave accent
É É ALT + 0201 uppercase E – acute accent
Ê Ê ALT + 0202 uppercase E – circumflex accent
Ë Ë ALT + 0203 uppercase E – umlaut
Ì Ì ALT + 0204 uppercase I – grave accent
Í Í ALT + 0205 uppercase I – acute accent
Î Î ALT + 0206 uppercase I – circumflex accent
Ï Ï ALT + 0207 uppercase I – umlaut
Ð Ð ALT + 0208 uppercase Eth – Icelandic
Ñ Ñ ALT + 0209 uppercase N – tilde
Ò Ò ALT + 0210 uppercase O – grave accent
Ó Ó ALT + 0211 uppercase O – acute accent
Ô Ô ALT + 0212 uppercase O – circumflex accent
Õ Õ ALT + 0213 uppercase O – tilde
Ö Ö ALT + 0214 uppercase O – umlaut
× × ALT + 0215 multiplication sign
Ø Ø ALT + 0216 uppercase O – slash
Ù Ù ALT + 0217 uppercase U – grave accent
Ú Ú ALT + 0218 uppercase U – acute accent
Û Û ALT + 0219 uppercase U – circumflex accent
Ü Ü ALT + 0220 uppercase U – umlaut
Ý Ý ALT + 0221 uppercase Y – acute accent
Þ Þ ALT + 0222 uppercase THORN – Icelandic
ß ß ALT + 0223 lowercase sharps – German
à à ALT + 0224 lowercase a – grave accent
á á ALT + 0225 lowercase a – acute accent
â â ALT + 0226 lowercase a – circumflex accent
ã ã ALT + 0227 lowercase a – tilde
ä ä ALT + 0228 lowercase a – umlaut, malé – přehláskované a
å å ALT + 0229 lowercase a – ring
æ æ ALT + 0230 lowercase ae
ç ç ALT + 0231 lowercase c – cedilla
è è ALT + 0232 lowercase e – grave accent
é é ALT + 0233 lowercase e – acute accent
ê ê ALT + 0234 lowercase e – circumflex accent
ë ë ALT + 0235 lowercase e – umlaut, malé – přehláskované e
ì ì ALT + 0236 lowercase i – grave accent
í í ALT + 0237 lowercase i – acute accent, malé – dlouhé i
î î ALT + 0238 lowercase i – circumflex accent
ï ï ALT + 0239 lowercase i – umlaut, malé – přehláskované i
ð ð ALT + 0240 lowercase eth – Icelandic
ñ ñ ALT + 0241 lowercase n – tilde
ò ò ALT + 0242 lowercase o – grave accent
ó ó ALT + 0243 lowercase o – acute accent, malé – dlouhé o
ô ô ALT + 0244 lowercase o – circumflex accent
õ õ ALT + 0245 lowercase o – tilde
ö ö ALT + 0246 lowercase o – umlaut, malé – přehláskované o
÷ ÷ ALT + 0247 division sign, znak dělení
ø ø ALT + 0248 lowercase o – slash, malé – prázdné
ù ù ALT + 0249 lowercase u – grave accent
ú ú ALT + 0250 lowercase u – acute accent, malé – dlouhé u
û û ALT + 0251 lowercase u – circumflex accent
ü ü ALT + 0252 lowercase u – umlaut, malé – přehláskované u
ý ý ALT + 0253 lowercase y – acute accent, malé – dlouhé y
þ þ ALT + 0254 lowercase thorn – Icelandic, malé – islandské thorn
ÿ ÿ ALT + 0255 lowercase y – umlaut, malé – přehláskované y
š š ALT + 0154 lowercase š, malé – š
Š Š ALT + 0138 lowercase Š, malé – Š
Ž Ž ALT + 0142 lowercase Ž, malé – Ž

Přečtěte si také:
Komentáře

 1. Matěj Černý 02.04.08 16:01

  Comment Arrow

  Perfektní přehled. Já nejčastěji používám úvozovky. Ve spodní („) máš chybu, jeto ALT + 0132


 2. Pari 02.04.08 19:31

  Comment Arrow

  Díky za pochvalu, potěší to, dával jsem to do kupy asi 3 hodiny. Nevím jak u tebe ale u mě kombinace ALT + 0132 a ALT + 8222 dělá uvozovky shodné?


 3. Matěj Černý 03.04.08 08:55

  Comment Arrow

  Aha, mně 8222 dělá plný trojúhelník ▲ :-)


 4. Pari 03.04.08 14:21

  Comment Arrow

  Třeba tady tu zkratku zmiňuje také: http://www.proofreading.cz/…-pro-acrobat Jinak jaký operační systém používáš? Já mám Win Vista. Pokud si znak doní úvozovky najdu na charmap, tak píše také ALT + 0132 nicméně u mě funguje i ALT + 8222.


 5. Jirka 08.11.08 15:20

  Comment Arrow

  ² ² ALT + 0178 superscript two, na druhou ,mě to tam udělá něco jiného,kdo ví jak to udělat ať mi napíše na ostruvecek@seznam.cz

  předem děkuji


 6. Anonym 25.01.09 12:34

  Comment Arrow

  Super prehlad skratiek.. dakujem moc … vyuzil som to ;)


 7. HACKKK 16.03.09 14:56

  Comment Arrow

  Mne nejde srdce t.j. ALT + 9829 ked to stlacim tak mi vide (e) jak sa robi srdce?


 8. Pari 16.03.09 16:28

  Comment Arrow

  HACKKK Záleží, jaký používáš operační systém, ale na Windows to jde srdce – ♥ –


 9. 15.06.09 18:46

  Comment Arrow

  z akej kombinacie alt+ # vznikne ☮ ?


 10. Mixal 02.07.09 14:51

  Comment Arrow

  zkus na srdce ♥ ALT+3, mam XPcka a tam mi to funguje


 11. kika 02.03.10 20:11

  Comment Arrow

  alt 4875 vznikne ♂ :D :D
  alt 9985 vznikne ☺
  alt 8426 vznikne Ω
  alt 5130 vnikne ◙
  alt 3510 vznikne ╢
  alt 2258 vznikne ╥
  alt 7896 vznikne ╪
  alt 2541 znikne φ
  alt 6652 vznikne ⁿ
  alt 5824 vznikne └
  alt *9658 vznikne ║
  alt *895 vznikne ⌂
  alt /785 vznikne ◄
  alt 260 vznikne ♦
  alt 6658 vznikne ☻
  :D :D :D :D :D !!


 12. Jakub 23.06.10 12:04

  Comment Arrow

  Já jen doplním že na Windows 7 mi Alt+8222 dělá taky trojuhelník ▲ :) Jinak díky za zkratky, na netu se to kupodivu dost těžko hledá v takhle ucelené formě.


 13. Praha 12.02.11 13:29

  Comment Arrow

  ▲  – alt + 8222 (taky trojúhelník) – mám Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows 98 a zkoušel jsem to jenom na XP, takže ještě zkusim


 14. Borek Hanzl 10.04.11 15:30

  Comment Arrow

  Pěkný přehled celkem se mi hodil. Akorát chci doplnit že značky karet jsou hned zezačátku a to:
  ALT + 3 ⇒ ♥
  ALT + 4 ⇒ ♦
  ALT + 5 ⇒ ♣
  ALT + 6 ⇒ ♠
  mám windows 7 ale jsem si jistý že je to tak i v jiných systémech


 15. Danča 25.05.11 14:02

  Comment Arrow

  prehľad dobrý… chýba mi tam znak zaokrúhlenia :) vie niekto?


 16. Danča 25.05.11 14:06

  Comment Arrow

  :) aha tak už to mám Alt+8784 ≐


 17. hajko 11.01.12 15:41

  Comment Arrow

  mehemhehehe뗨


 18. blabls 14.03.12 21:06

  Comment Arrow

  Jak se píše apostrof ?? ' tohel ale zkratkou ;)


 19. matej 15.05.12 20:11

  Comment Arrow

  jak se pise nekonecno?


 20. vero 30.06.12 22:24

  Comment Arrow

  prosim a jak se dělajy ty značky na malym počítači bez čísel ??


 21. Anna 05.07.12 21:58

  Comment Arrow

  jk se dělá toto: ツ zkratkou???


 22. hepy 21.10.12 15:52

  Comment Arrow

  jak se pise toto ~ ?


 23. Roman 22.03.13 16:06

  Comment Arrow

  jak se píše malé n z háčkem, díky


 24. Bla 30.04.13 19:36

  Comment Arrow

  ň = shift + tlačítko vedle backspace + n


 25. Jakub 08.07.13 19:05

  Comment Arrow

  Ahoj, správný apostrof se píše Alt+0146, vlnovka Alt+0126. Když tak koukněte taky sem: http://www.prekladycz.cz/…stina/ascii/


 26. Radek 03.08.15 16:42

  Comment Arrow

  Ahoj, nevíš jeslti existuje klávesová zkratka na kulaté šipky, resp. zaoblené, ne rovné → ,ale trochu do obloučku. Díky


 27. simona 13.05.21 09:43

  Comment Arrow

  na nejde mi udělat nekonečno místo toho mi to udělá tohle ▲ jsem naštvaná :(


Přidej vlastní názor

 • Author Avatar

  Ty


Comment Arrow
O autorovi

Petr Parimucha

Vítejte na mém blogu, rád bych se v krátkosti představil. Je mi 26 let. Momentálně nejvíce času věnuji projektu Lepime.cz - obchod se samolepkami na zeď a tvorbě webů postavených na redakčním systému Drupal pod značkou MEPA.CZ.