ALT Shortcuts – Klávesové zkratky pro Windows

Pokud střídáte několik počítačů nejen u nás, ale i v zahraničí občas se vyskytne problém, jak některý znak na klávesnici co máte zrovna před sebou napsat. Nejjednodušší způsob je ten, že kliknete Start→Spustit a napíšete „charmap“. Další způsob je použít klávesovou zkratku ALT + číslo. Tou lze zapsat prakticky libovolný znak (až na čínské?). Níže následuje tabulka často používaných znaků, jejich HTML entit a klávesových zkratek včetně popisu.

Znak HTML Windows Popis
‘ ALT + 0145 left single quote, levé jednoduché uvozovky
’ ALT + 0146 right single quote, pravé jednoduché uvozovky
‚ ALT + 8218 single low-9 quote, dolní jednoduché uvozovky
“ ALT + 0147 left double quote, levé uvozovky
” ALT + 0148 right double quote, pravé uvozovky
„ ALT + 8222 double low-9 quote, dolní uvozovky
† ALT + 0134 dagger, křížek (značka)
‡ ALT + 0135 double dagger, dvojitý křížek (značka)
… ALT + 0133 horizontal ellipsis, horizontální výpustka
% % ALT + 37 percentages, procenta
‰ ALT + 0137 per mill sign, promile
‹ ALT + 0139 single left-pointing angle quote, levá kulatá závorka
› ALT + 0155 single right-pointing angle quote, pravá kulatá závorka
™ ALT + 0153 trademark sign, ochranná známka
 – – ALT + 0150 en dash, krátká pomlčka
 — — ALT + 0151 em dash, dlouhá pomlčka
    ALT + 0160 nonbreaking space, nedělitelná mezera
¡ ¡ ALT + 0161 inverted exclamation, obrácený vykřičník
¢ ¢ ALT + 0162 cent sign, značka cent
£ £ ALT + 0163 pound sterling, značka libra (Velká Británie)
¤ ¤ ALT + 0164 general currency sign, značka měna
¥ ¥ ALT + 0165 yen sign, značka jen (Japonsko)
€ ALT + 8364 euro sign, euro
∏ ALT + 8719 product sign, celkový součin
∑ ALT + 8721 n-ary summation, celkový součet
− ALT + 8722 minus sign, mínus
√ ALT + 8730 square root, odmocnina
∞ ALT + 8734 infinity, nekonečno
≠ ALT + 8800 not equal to, nerovnost
≡ ALT + 8801 identical to, identita
≤ ALT + 8804 less-than or equal to, menší nebo rovno
≥ ALT + 8805 greater-than or equal to, větší nebo rovno
 ALT + 11 symbol man, symbol muž
  ALT + 12 symbol woman, symbol žena

 ALT + 13 symbol tone, symbol nota
 ALT + 14 symbol tone, symbol nota
 ALT + 15 symbol sun, symbol slunce
♠ ALT + 9824 black spade suit, piky
♣ ALT + 9827 black club suit (shamrock), kříže
♥ ALT + 9829 black heart suit (valentine), srdce
♦ ALT + 9830 black diamond suit, káry
¦ ¦ ALT + 0166 broken vertical bar, přerušený proužek
§ § ALT + 0167 section sign, paragraf
¨ ¨ ALT + 0168 umlaut, přehláska
© © ALT + 0169 copyright, chráněný autorským právem
‹ ALT + 8249 single left-pointing angle quotation mark, levá šipka
› ALT + 8250 single right-pointing angle quotation mark, pravá šipka
« « ALT + 0171 left angle quote, levá dvojitá šipka
» » ALT + 0187 right angle quote, pravá dvojitá šipka
 ALT + 24 up arrow, šipka nahoru
 ALT + 25 down arrow, šipka dolů
 ALT + 26 right arrow, šipka doprava
 ALT + 27 left arrow, šipka doleva
 ALT + 29 left-right arrow, oboustranná šipka
® ® ALT + 0174 registered trademark, obchodní známka
¯ ¯ ALT + 0175 macron accent, nadtržítko
° ° ALT + 0176 degree sign, znak stupně
± ± ALT + 0177 plus or minus, plus nebo minus
² ² ALT + 0178 superscript two, na druhou
¹ ¹ ALT + 0185 superscript one, na třetí
³ ³ ALT + 0179 superscript three, na třetí
´ ´ ALT + 0180 acute accent, ostrý přízvuk
µ µ ALT + 0181 micro sign, znak mikro
¶ ALT + 0182 paragraph sign, znak odstavec
· · ALT + 0183 middle dot, svisle centrovaná tečka
½ ½ ALT + 0189 one-half, polovina
¾ ¾ ALT + 0190 three-fourths, tři čtvrtiny
¿ ¿ ALT + 0191 inverted question mark, obrácený otazník
À À ALT + 0192 uppercase A – grave accent
Á Á ALT + 0193 uppercase A – acute accent
  ALT + 0194 uppercase A – circumflex accent
à à ALT + 0195 uppercase A – tilde
Ä Ä ALT + 0196 uppercase A – umlaut
Å Å ALT + 0197 uppercase A – ring
Æ Æ ALT + 0198 uppercase AE
Ç Ç ALT + 0199 uppercase C – cedilla
È È ALT + 0200 uppercase E – grave accent
É É ALT + 0201 uppercase E – acute accent
Ê Ê ALT + 0202 uppercase E – circumflex accent
Ë Ë ALT + 0203 uppercase E – umlaut
Ì Ì ALT + 0204 uppercase I – grave accent
Í Í ALT + 0205 uppercase I – acute accent
Î Î ALT + 0206 uppercase I – circumflex accent
Ï Ï ALT + 0207 uppercase I – umlaut
Ð Ð ALT + 0208 uppercase Eth – Icelandic
Ñ Ñ ALT + 0209 uppercase N – tilde
Ò Ò ALT + 0210 uppercase O – grave accent
Ó Ó ALT + 0211 uppercase O – acute accent
Ô Ô ALT + 0212 uppercase O – circumflex accent
Õ Õ ALT + 0213 uppercase O – tilde
Ö Ö ALT + 0214 uppercase O – umlaut
× × ALT + 0215 multiplication sign
Ø Ø ALT + 0216 uppercase O – slash
Ù Ù ALT + 0217 uppercase U – grave accent
Ú Ú ALT + 0218 uppercase U – acute accent
Û Û ALT + 0219 uppercase U – circumflex accent
Ü Ü ALT + 0220 uppercase U – umlaut
Ý Ý ALT + 0221 uppercase Y – acute accent
Þ Þ ALT + 0222 uppercase THORN – Icelandic
ß ß ALT + 0223 lowercase sharps – German
à à ALT + 0224 lowercase a – grave accent
á á ALT + 0225 lowercase a – acute accent
â â ALT + 0226 lowercase a – circumflex accent
ã ã ALT + 0227 lowercase a – tilde
ä ä ALT + 0228 lowercase a – umlaut, malé – přehláskované a
å å ALT + 0229 lowercase a – ring
æ æ ALT + 0230 lowercase ae
ç ç ALT + 0231 lowercase c – cedilla
è è ALT + 0232 lowercase e – grave accent
é é ALT + 0233 lowercase e – acute accent
ê ê ALT + 0234 lowercase e – circumflex accent
ë ë ALT + 0235 lowercase e – umlaut, malé – přehláskované e
ì ì ALT + 0236 lowercase i – grave accent
í í ALT + 0237 lowercase i – acute accent, malé – dlouhé i
î î ALT + 0238 lowercase i – circumflex accent
ï ï ALT + 0239 lowercase i – umlaut, malé – přehláskované i
ð ð ALT + 0240 lowercase eth – Icelandic
ñ ñ ALT + 0241 lowercase n – tilde
ò ò ALT + 0242 lowercase o – grave accent
ó ó ALT + 0243 lowercase o – acute accent, malé – dlouhé o
ô ô ALT + 0244 lowercase o – circumflex accent
õ õ ALT + 0245 lowercase o – tilde
ö ö ALT + 0246 lowercase o – umlaut, malé – přehláskované o
÷ ÷ ALT + 0247 division sign, znak dělení
ø ø ALT + 0248 lowercase o – slash, malé – prázdné
ù ù ALT + 0249 lowercase u – grave accent
ú ú ALT + 0250 lowercase u – acute accent, malé – dlouhé u
û û ALT + 0251 lowercase u – circumflex accent
ü ü ALT + 0252 lowercase u – umlaut, malé – přehláskované u
ý ý ALT + 0253 lowercase y – acute accent, malé – dlouhé y
þ þ ALT + 0254 lowercase thorn – Icelandic, malé – islandské thorn
ÿ ÿ ALT + 0255 lowercase y – umlaut, malé – přehláskované y
š š ALT + 0154 lowercase š, malé – š
Š Š ALT + 0138 lowercase Š, malé – Š
Ž Ž ALT + 0142 lowercase Ž, malé – Ž

Přečtěte si také:
Komentáře

 1. Matěj Černý 02.04.08 16:01

  Comment Arrow

  Perfektní přehled. Já nejčastěji používám úvozovky. Ve spodní („) máš chybu, jeto ALT + 0132


 2. Pari 02.04.08 19:31

  Comment Arrow

  Díky za pochvalu, potěší to, dával jsem to do kupy asi 3 hodiny. Nevím jak u tebe ale u mě kombinace ALT + 0132 a ALT + 8222 dělá uvozovky shodné?


 3. Matěj Černý 03.04.08 08:55

  Comment Arrow

  Aha, mně 8222 dělá plný trojúhelník ▲ :-)


 4. Pari 03.04.08 14:21

  Comment Arrow

  Třeba tady tu zkratku zmiňuje také: http://www.proofreading.cz/…-pro-acrobat Jinak jaký operační systém používáš? Já mám Win Vista. Pokud si znak doní úvozovky najdu na charmap, tak píše také ALT + 0132 nicméně u mě funguje i ALT + 8222.


 5. Jirka 08.11.08 15:20

  Comment Arrow

  ² ² ALT + 0178 superscript two, na druhou ,mě to tam udělá něco jiného,kdo ví jak to udělat ať mi napíše na ostruvecek@seznam.cz

  předem děkuji


 6. Anonym 25.01.09 12:34

  Comment Arrow

  Super prehlad skratiek.. dakujem moc … vyuzil som to ;)


 7. HACKKK 16.03.09 14:56

  Comment Arrow

  Mne nejde srdce t.j. ALT + 9829 ked to stlacim tak mi vide (e) jak sa robi srdce?


 8. Pari 16.03.09 16:28

  Comment Arrow

  HACKKK Záleží, jaký používáš operační systém, ale na Windows to jde srdce – ♥ –


 9. 15.06.09 18:46

  Comment Arrow

  z akej kombinacie alt+ # vznikne ☮ ?


 10. Mixal 02.07.09 14:51

  Comment Arrow

  zkus na srdce ♥ ALT+3, mam XPcka a tam mi to funguje


 11. kika 02.03.10 20:11

  Comment Arrow

  alt 4875 vznikne ♂ :D :D
  alt 9985 vznikne ☺
  alt 8426 vznikne Ω
  alt 5130 vnikne ◙
  alt 3510 vznikne ╢
  alt 2258 vznikne ╥
  alt 7896 vznikne ╪
  alt 2541 znikne φ
  alt 6652 vznikne ⁿ
  alt 5824 vznikne └
  alt *9658 vznikne ║
  alt *895 vznikne ⌂
  alt /785 vznikne ◄
  alt 260 vznikne ♦
  alt 6658 vznikne ☻
  :D :D :D :D :D !!


 12. Jakub 23.06.10 12:04

  Comment Arrow

  Já jen doplním že na Windows 7 mi Alt+8222 dělá taky trojuhelník ▲ :) Jinak díky za zkratky, na netu se to kupodivu dost těžko hledá v takhle ucelené formě.


 13. Praha 12.02.11 13:29

  Comment Arrow

  ▲  – alt + 8222 (taky trojúhelník) – mám Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows 98 a zkoušel jsem to jenom na XP, takže ještě zkusim


 14. Borek Hanzl 10.04.11 15:30

  Comment Arrow

  Pěkný přehled celkem se mi hodil. Akorát chci doplnit že značky karet jsou hned zezačátku a to:
  ALT + 3 ⇒ ♥
  ALT + 4 ⇒ ♦
  ALT + 5 ⇒ ♣
  ALT + 6 ⇒ ♠
  mám windows 7 ale jsem si jistý že je to tak i v jiných systémech


 15. Danča 25.05.11 14:02

  Comment Arrow

  prehľad dobrý… chýba mi tam znak zaokrúhlenia :) vie niekto?


 16. Danča 25.05.11 14:06

  Comment Arrow

  :) aha tak už to mám Alt+8784 ≐


 17. hajko 11.01.12 15:41

  Comment Arrow

  mehemhehehe뗨


 18. blabls 14.03.12 21:06

  Comment Arrow

  Jak se píše apostrof ?? ' tohel ale zkratkou ;)


 19. matej 15.05.12 20:11

  Comment Arrow

  jak se pise nekonecno?


 20. vero 30.06.12 22:24

  Comment Arrow

  prosim a jak se dělajy ty značky na malym počítači bez čísel ??


 21. Anna 05.07.12 21:58

  Comment Arrow

  jk se dělá toto: ツ zkratkou???


 22. hepy 21.10.12 15:52

  Comment Arrow

  jak se pise toto ~ ?


 23. Roman 22.03.13 16:06

  Comment Arrow

  jak se píše malé n z háčkem, díky


 24. Bla 30.04.13 19:36

  Comment Arrow

  ň = shift + tlačítko vedle backspace + n


 25. Jakub 08.07.13 19:05

  Comment Arrow

  Ahoj, správný apostrof se píše Alt+0146, vlnovka Alt+0126. Když tak koukněte taky sem: http://www.prekladycz.cz/…stina/ascii/


 26. Radek 03.08.15 16:42

  Comment Arrow

  Ahoj, nevíš jeslti existuje klávesová zkratka na kulaté šipky, resp. zaoblené, ne rovné → ,ale trochu do obloučku. Díky


 27. AaronLig 15.06.20 06:55

  Comment Arrow

  SAS has wide academic applications and students across the universities receive multiple SAS assignments and projects to solve as a part of their academic curriculum. Students need detailed understanding of both SAS software and statistics concepts to solve SAS assignments. Therefore, students typically need online assistance with SAS assignments. We are the leading online SAS assignment help provider. With a talented team of SAS experts, we provide quality, reliable yet affordable SAS assignment help. Popular SAS topics on which students come to us for assignment and homework help.
  Feel Free to Contact Us
O autorovi

Petr Parimucha

Vítejte na mém blogu, rád bych se v krátkosti představil. Je mi 26 let. Momentálně nejvíce času věnuji projektu Lepime.cz - obchod se samolepkami na zeď a tvorbě webů postavených na redakčním systému Drupal pod značkou MEPA.CZ.