Zakázání vertikálního nebo horizontálního scrollbaru

Občas se vám může hodit z nějakých důvodů zakázat vertikální nebo horizontální posuvník, ale jak na to? Je to jednoduché, existuje na to css vlastnost overflow-x a overflow-y. Mohou nabývat hodnot hidden(neviditelný), scroll(klasický posuvník) a auto(zobrazí scrollbar, pokud je potřeba).

Příklad:

#div {
  overflow-x: hidden/scroll/auto;
  overflow-y: hidden/scroll/auto;
}


Nastylování scrollbaru pro všechny prohlížeče

Pro všetečné, není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Kdo zkusil, ví o čem mluvím.

Internet Explorer

Kupodivu tady je situace nejjednoduší, stačí odpovídajícímu prvku přidat sadu stylů v css souboru.

#div-with-coloured-scrollbar {
  scrollbar-face-color: #464a5d;
  scrollbar-arrow-color: #fff;
  scrollbar-highlight-color: #464a5d;
  scrollbar-3dlight-color: #fff;
  scrollbar-shadow-color: #464a5d;
  scrollbar-darkshadow-color: #fff;
  scrollbar-track-color: #fff;
}

PokračováníInternet Explorer 7 – revoluce či evoluce?

Určitě se jedná o přelomový krok. Rozdíl mezi několik let starým a děravým Internet Explorer 6 je znát na první pohled. S blížícím se nástupem nových Windows Vista v češtině(konec února) byl samozřejmě lokalizován i IE7. Lokalizovaná verze byla v těchto dnech uvolněna ke stažení. K nainstalování budete potřebovat legální kopii Windows. Uživatelé nelegálních verzí se dočkají pravděpodobně v průběhu března, kdy bude uvolněn IE7 jako kritická záplata přes Windows Update. Rozhodně není důvod k panice, protože se určitě jedná o krok správným směrem a jako webdesignérovi mě za pár let ušetří spoustu práce. Jak je známo, optimalizovat pro IE6 je kolikrát porod, protože z určitého důvodu nedodržuje dané standarty.

PokračováníPoděkování Czechia.com

Chtěl bych poděkovat společnosti ZONER software, s.r.o.(provozovatel serveru czechia.com) za poskytnutí webhostingu LinuxPHP5 v ceně 290,– Kč na 1 rok zdarma. Tento webhosting jsem získal v rámci oslav 10. výročí založení. Pokud chcete tento velmi výhodný webhosting získat také, stačí když k nim převede vaši českou doménu. Musíte si ale pospíšit, akce trvá pouze do 20.11.2006. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, takže není problém za rok přejít k jinému(levnějšímu) poskytovateli.Funkce pro resize obrázků

Dlouho jsem na internetu hledal nějakou funkci, která by jednoduše uměla resizovat obrázky, ale žádnou vhodnou jsem nenašel. Buď fungovala jen částečně nebo byla příliš komplexní a pro moje potřeby zbytečně složitá. Proto jsem se rozhodl napsat vlastní funkci, která mým požadavkům vyhovuje nejlépe. Funkce je rozebrána formou komentářů ve zdrojovém kódu.

<?php
function resizePhoto($vstup,$vystup,$width,$height,$aspectratio,$quality) {

  /*
  $vstup //cesta k původnímu obrázku
  $vystup //cesta ke zmenšenému obrázku
  $width //šířka zmenšeného obrázku
  $height //délka zmenšeného obrázku
  $aspectratio //zachovávat poměr stran (0/1)
  $quality //komprese (100 - nejlepsi) - doporucuji 75
  */

  if(file_exists($vstup)){ //nejprve zjistíme, zda-li byl zadán vstup a existuje
    $vstup = ImageCreateFromJPEG($vstup); //načteme si obrázek do proměnné
  } else {
    echo "resizePhoto: Nebyl zadán vstup !";
    return false;
  }

  $vstup_wd = imagesx($vstup); //zjistíme šířku původního obrázku
  $vstup_ht = imagesy($vstup); //zjistíme délku původního obrázku

  if($vstup_wd <= $width && $vstup_ht <= $height) {
    //pokud je obrázek menší než požadovaná velikost nebudeme počítat nové hodnoty
    $width = $vstup_wd;
    $height = $vstup_ht;
  } else {

    if($aspectratio) {
      //pokud je zaplý aspect ratio spočítáme novou velikost v daném poměru
      $w = round($vstup_wd * $height / $vstup_ht);
      $h = round($vstup_ht * $width / $vstup_wd);
      if(($height-$h)<($width-$w)){
        $width =& $w;
      } else {
        $height =& $h;
      }

    }
  }

  $temp = imageCreateTrueColor($width,$height);
  //vytvoříme obrázek o rozměrech zmenšeného obrázku
  imageCopyResampled($temp, $vstup, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $vstup_wd, $vstup_ht);
  //obrázky zkopíruje na sebe, takže dojde vlastně ke zmenšení výsledného obrázku
  ImageJPEG($temp, $vystup, $quality);
  //uložíme zmenšený obrázek na výstup
  imagedestroy($vstup); //uvolnime pamět
  imagedestroy($temp); //uvolnime pamět
}
//příklad použítí
resizePhoto('kyticka.jpg','kyticka_mala.jpg','160','160','1','75');
?>

Dále by se dala funkce rozšířit o resize více typů obrázků PNG, GIF a na vstupu kontrolovat, zda se jedná opravdu o obrázek v daném typu, například pomocí regulérních výrazů. Funkci můžete volně použít kde chcete bez udání autora. Akorát bych byl rád za zmínku v komentářích, jestli se skript někomu hodil.